تبلیغات
دوست ، همکار، هموطن عزیز

برای اینکه لینک شما در بخش لینک های ویژه قرار بگیرد مراحل زیر را انجام دهید .

 لینک ما را در حداقل 4صفحه از سایت یا وبلاگ خود قرار دهید .

آدرس صفحات  حاوی لینک ما را از طریق  تماس با ما برای ما ارسال کنید .

توجه کنید کنترل لینک و صفحات توسط ربات  هر 48 ساعت یک بار انجام میشود چنانچه لینک ما  به هر دلیل در صفحات معرفی شده یافت نشود ، لینک شما حذف میشود

بازگشت به سایت